Cyclades

DESKOVÉ HRY

Sobota 14. 17:00-21:00

...města přemnoha lidí on spatřil a smýšlení poznal, přemnoho vytrpěl strastí i na moři v nitru své duše, zápase o svůj život a návrat milených druhů.
V souostroví Kyklád, nedaleko pobřeží ještě nesjednoceného Řecka, spolu bojují městské státy Sparta, Atény, Théby, Korinth a Argos. Každý z těchto států se snaží na svoji stranu získat přízeň bohů a s jejich pomocí dosáhnout největšího rozmachu.

Cílem hry (ve třech a více hráčích) je postavit dvě metropole. Metropoli můžeme získat:
  • postavením čtyř druhů staveb (pevnost, přístav, chrám a univerzita)
  • získáním čtyř filosofů (pomocí bohyně Atény)
  • dobytí jiné metropole pomocí své armády

Vedoucí aktivity:

Jiří "Tartar" Jelínek

Počet účastníků: 0/6